ภาพกิจกรรม
การนำผลงานของครูและนักเรียนเชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมแสดงนิทรรศการในงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3
          นายวีระพงค์ ไชยามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย พร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ เพชรกูล รองผู้อำนวยการและตัวแทนคณะครู นำผลงานของครูและนักเรียนเชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม ร่วมแสดงนิทรรศการ งานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีที่ 3 แนวคิดการจัดงาน “3 ปี การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม : สุราษฎร์ธานี เมืองคนดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมศรีวิชัย A-D โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2565,21:28   อ่าน 37 ครั้ง