ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565
     เนื่องด้วยวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี โรงเรียนบ้านโพหวายจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การใช้ภาษาไทย ให้คงอยู่สืบไป พิธีเปิดโดยนายภาณุพงศ์ เพชรกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย กล่าวเปิดงาน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียน และกิจกรรมบนเวที ดังนี้
  - ตัวแทนนักเรียนอ่านกลอนเชิดชูคุณค่าภาษาไทย
  - แสดงหนังตะลุงเอกลักษณ์ไทย
  - ลูกทุ่งไทย
  - นักเรียนรับรางวัลจากการประกวดผลงานทางวิชาการต่าง ๆ มากมาย

โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2565,15:15   อ่าน 99 ครั้ง