ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 ห้องเรียน 1 ภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการจัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนมต่าง ๆ ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น.
     โรงเรียนบ้านโพหวายจัดกิจกรรมโครงการ 1 ห้องเรียน 1 ภูมิปัญญา พัฒนาทักษะชีวิต ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียน โดยนายภาณุพงศ์ เพชรกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน ภายในงานจัดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ขนมต่าง ๆ มากมายโดยฝีมือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึ่งเป็นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง

โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,15:21   อ่าน 106 ครั้ง