ภาพกิจกรรม
สำนักการเกษตร กองช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำรถเครนมาบริการตัดทางปาล์ม และตกแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคารและสนามโรงเรียนบ้านโพหวาย
วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
     เวลา 9.00น. เจ้าหน้าที่จากสำนักการเกษตร กองช่าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นำรถเครนมาบริการตัดทางปาล์ม และตกแต่งกิ่งไม้บริเวณหน้าอาคารและสนามโรงเรียนบ้านโพหวายให้สวยงามเป็นระเบียบน่าดูยิ่งขึ้น
     ในการนี้ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ขอขอบพระคุณ นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและทีมงาน เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ขอขอบพระคุณค่ะ

โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 2566,14:25   อ่าน 27 ครั้ง