ภาพกิจกรรม
ตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
     โรงเรียนบ้านโพหวายได้นำตัวแทนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม  ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ณ วัดธรรมบูชา  พระอารามหลวง ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี   ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปแข่งขันต่อในระดับคณะภาคสงฆ์ที่ 16  ครูผู้ฝึกสอน  ครูสุพรรษา ชลสาคร

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,14:27   อ่าน 31 ครั้ง