ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ!!! รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 37) 12 ม.ค. 66
ปิดเรียนกรณีพิเศษ 19-22 ธ.ค.2565 (อ่าน 210) 16 ธ.ค. 65
แจ้งเปิดเรียนปกติ ในวันพุธ ที่ 30 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 245) 29 พ.ย. 65
แจ้งปิดเรียนกรณีพิเศษ (ครึ่งวัน) วันพุธ ที่ 25 พ.ย.2565 (อ่าน 238) 25 พ.ย. 65
ประกาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 270) 02 พ.ย. 65
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2565 วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (อ่าน 280) 25 ต.ค. 65
ประกาศการสอบวัดผลกลางปีระดับชั้น ป.1-6 และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ระดับชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 357) 15 ก.ย. 65
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ 16 กันยายน 2565 (อ่าน 555) 15 ก.ย. 65
แผนเผชิญเหตุ Covid -19 โรงเรียนบ้านโพหวาย (อ่าน 485) 13 พ.ค. 65
การประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 480) 09 พ.ค. 65
Big Cleaning Day ต้อนรับเปิดเทอม (อ่าน 449) 04 พ.ค. 65
การปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 และเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 (อ่าน 490) 12 เม.ย. 65
ขอเชิญผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมประชุม Online ผ่าน Google Meeting ตามวันเวลาที่กำหนด (อ่าน 657) 13 ธ.ค. 64
การถ่ายรูปติด ปพ.1 ชุดเครื่องแบบนักเรียนเพื่อจัดทำเอกสารการสำเร็จการศึกษา (อ่าน 977) 08 ธ.ค. 64
แจ้งนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย อายุ 12-18 ปี ขอให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 2 วันอังคาร ที่ 14 ธันวาคม 2564 (อ่าน 576) 02 ธ.ค. 64
คลิปวีดีโอชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On Site) ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 125) 26 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์การรับ-ส่งใบงาน ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 568) 26 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ วPA (อ่าน 566) 02 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรู้ ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านและปฏิบัติงานเขียนข้อตกลงในการพัฒนาตาม ว PA วันที่ 3 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมพระศรีฯ (อ่าน 571) 02 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย เรื่อง ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 525) 31 ต.ค. 64
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตกับคุณครูปาณิศา ศรีสมบัติและนายองอาจ เกิดเอี่ยม (อ่าน 89) 30 ก.ย. 64
การรับ- ส่งเอกสารการเรียน (ครั้งที่ 8) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 552) 22 ก.ย. 64
เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโพหวาย ทุกท่านรับเงินเยียวยานักเรียนภาครัฐบาล จำนวนเงิน 2,000 บาท วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 (อ่าน 605) 06 ก.ย. 64
ขอเชิญเข้าร่วมตอบคำถามวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ 2564 (อ่าน 85) 17 ส.ค. 64
การจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 536) 15 ก.ค. 64
การรับ- ส่งเอกสารการเรียน (ครั้งที่ 4) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 604) 15 ก.ค. 64
เลื่อนเปิดเรียนแบบปกติ On-Site จาก วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คล่ย (อ่าน 607) 02 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านโพหวาย ร่วมรณรงค์ เนื่องใน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2564 " ขอเชิญชวนทุกท่าน รวมพลังต่อต้านยาเสพติด (อ่าน 513) 24 มิ.ย. 64
เลื่อนเปิดเรียนแบบปกติ On-Site จาก 28 มิ.ย.2564 เป็น 5 กรกฎาคม 2564 ตามมติการประชุมครั้งที่ 14/2564 ของ คกก.โรคติดต่อ จ.สุราษฎร์ธานี (อ่าน 695) 24 มิ.ย. 64
เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบ On Site (การจักการเรียนการสอนที่โรงเรียน) ไปไม่มีกำหนด (อ่าน 662) 13 มิ.ย. 64
แบบสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 115) 05 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย เรื่อง รับเอกสารการเรียนและการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ จาก 14 มิ.ย. เป็น 7 มิ.ย.2564 (อ่าน 652) 01 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย เรื่อง รับเอกสารการเรียนและการรับเงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ (อ่าน 600) 27 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 619) 11 พ.ค. 64
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในช่วงการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ON HAND) (อ่าน 749) 07 ม.ค. 64
ประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 735) 05 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวสุราษฎร์ธานี (อ่าน 738) 05 ม.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ระหว่าง 4-8 มกราคม 2564 (อ่าน 720) 04 ม.ค. 64
คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 (จากนายกรัฐมนตรี) (อ่าน 747) 09 ธ.ค. 63
ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 754) 08 ธ.ค. 63
แจ้งการกำหนดการสอบวัดผลกลาง วันปิดเรียนของภาคเรียนที่ 1/2563และวันเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 770) 11 พ.ย. 63
กำหนดวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 780) 10 พ.ย. 63
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโพหวาย (อ่าน 780) 25 ก.ย. 63
โรงเรียนบ้านโพหวาย จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 ส.ค. 2563 (อ่าน 830) 15 ส.ค. 63
ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านโพหวาย เข้าทำแบบวัดการรับรู้ EIT (อ่าน 134) 13 ส.ค. 63
การเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2563 ของโรงเรียนบ้านโพหวาย เปิดเทอมวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 (อ่าน 790) 28 มิ.ย. 63
เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นเรียนก่อนเปิดเรียน 1/2563 วันที่ 23 และ 24 มิ.ย. 2563 (อ่าน 768) 18 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านโพหวาย เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 461) 18 มิ.ย. 63