ผู้บริหาร

นายเอกฉัตร ชุมศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2020
ปรับปรุง 02/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 324189
Page Views 414034
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลพัชรพร กรูด กาญจนดิษฐ์ 0-7729-7186
2 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน กรูด กาญจนดิษฐ์
3 โรงเรียนบ้านไสใน กรูด กาญจนดิษฐ์
4 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรูด กาญจนดิษฐ์
5 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ กรูด กาญจนดิษฐ์
6 โรงเรียนวัดเขานางเภา กรูด กาญจนดิษฐ์ 077-297261
7 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา กรูด กาญจนดิษฐ์
8 โรงเรียนวัดกาญจนาราม กะแดะ กาญจนดิษฐ์
9 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก กะแดะ กาญจนดิษฐ์
10 โรงเรียนบ้านคลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ 077408099
11 โรงเรียนวัดคงคาล้อม คลองสระ กาญจนดิษฐ์
12 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์
13 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
14 โรงเรียนบ้านห้วยโศก ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
15 โรงเรียนวัดพุฒ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
16 โรงเรียนบ้านสะพานกฐิน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
17 โรงเรียนบ้านไสตอ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
18 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ 0819685745
19 โรงเรียนบ้านควนราชา ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
20 โรงเรียนวัดกงตาก ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
21 โรงเรียนบ้านไสขาม ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 0-7745-2245
22 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
23 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
24 โรงเรียนวัดปากคู ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
25 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 077244202
26 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 0-7732-4545
27 โรงเรียนวัดนิกรประสาท ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
28 โรงเรียนวัดเขาแก้ว ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
29 โรงเรียนบ้านทับท้อน ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
30 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
31 โรงเรียนบ้านคลองกรูด ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
32 โรงเรียนบ้านควนนิมิต ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
33 โรงเรียนบ้านวังหวาย ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
34 โรงเรียนบ้านดอนสน ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
35 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
36 โรงเรียนวัดประสพ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
37 โรงเรียนวัดดอนยาง ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
38 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ 077402212
39 โรงเรียนบ้านบางสำโรง ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์
40 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ (077) 227081-2
41 โรงเรียนบ้านกงหนิง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
42 โรงเรียนวัดบ้านใน ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
43 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
44 โรงเรียนบ้านศิลางาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
45 โรงเรียนบ้านดอนหลวง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
46 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
47 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 0869403999
48 โรงเรียนวัดอุทยาราม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
49 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
50 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
51 โรงเรียนวัดวังไทร ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ 077-379960
52 โรงเรียนวัดพ่วง พลายวาส กาญจนดิษฐ์
53 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา พลายวาส กาญจนดิษฐ์
54 โรงเรียนบ้านหนองเปล พลายวาส กาญจนดิษฐ์
55 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ พลายวาส กาญจนดิษฐ์
56 โรงเรียนวัดชลคราม ชลคราม ดอนสัก
57 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ชลคราม ดอนสัก 077-372989
58 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก
59 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ดอนสัก ดอนสัก
60 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ดอนสัก ดอนสัก
61 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ดอนสัก ดอนสัก
62 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก ดอนสัก (077) 371412
63 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก ดอนสัก
64 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ดอนสัก ดอนสัก
65 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ดอนสัก ดอนสัก
66 โรงเรียนบ้านเกาะแรต ดอนสัก ดอนสัก
67 โรงเรียนบ้านน้ำฉา ดอนสัก ดอนสัก
68 โรงเรียนบ้านเขาแค ดอนสัก ดอนสัก
69 โรงเรียนวัดสิงขร ดอนสัก ดอนสัก
70 โรงเรียนวัดท้องอ่าว ดอนสัก ดอนสัก
71 โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ปากแพรก ดอนสัก
72 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก ดอนสัก
73 โรงเรียนบ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก
74 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง ปากแพรก ดอนสัก
75 โรงเรียนบ้านคลองคราม ปากแพรก ดอนสัก
76 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
77 โรงเรียนวัดคีรีวง ปากแพรก ดอนสัก 077934233
78 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
79 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม ไชยคราม ดอนสัก
80 โรงเรียนวัดนอก ไชยคราม ดอนสัก
81 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน 077445144
82 โรงเรียนบ้านหาดริ้น บ้านใต้ เกาะพะงัน
83 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา บ้านใต้ เกาะพะงัน
84 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ บ้านใต้ เกาะพะงัน 077 - 377120
85 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
86 โรงเรียนวัดสมัยคงคา เกาะพะงัน เกาะพะงัน
87 โรงเรียนบ้านศรีธนู เกาะพะงัน เกาะพะงัน
88 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงัน เกาะพะงัน
89 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
90 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เกาะเต่า เกาะพะงัน
91 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
92 โรงเรียนวัดคีรีมาส ตลิ่งงาม เกาะสมุย
93 โรงเรียนวัดสันติวราราม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
94 โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อผุด เกาะสมุย 077414549,077422109
95 โรงเรียนบ้านบ่อผุด บ่อผุด เกาะสมุย
96 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ่อผุด เกาะสมุย 077-960181
97 โรงเรียนบ้านปลายแหลม บ่อผุด เกาะสมุย
98 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ บ่อผุด เกาะสมุย
99 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม บ่อผุด เกาะสมุย
100 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย มะเร็ต เกาะสมุย (077)424493
101 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ลิปะน้อย เกาะสมุย 077423240
102 โรงเรียนบ้านดอนธูป ลิปะน้อย เกาะสมุย
103 โรงเรียนวัดประเดิม หน้าเมือง เกาะสมุย
104 โรงเรียนวัดคุณาราม หน้าเมือง เกาะสมุย
105 โรงเรียนวัดกลาง หน้าเมือง เกาะสมุย 077424495
106 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง เกาะสมุย
107 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ่างทอง เกาะสมุย
108 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อ่างทอง เกาะสมุย 077-421129
109 โรงเรียนวัดแจ้ง อ่างทอง เกาะสมุย (077) 421016
110 โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา แม่น้ำ เกาะสมุย
111 โรงเรียนบ้านแหลมหอย แม่น้ำ เกาะสมุย
112 โรงเรียนวัดภูเขาทอง แม่น้ำ เกาะสมุย
113 โรงเรียนบ้านซอย 10 ขุนทะเล เมือง
114 โรงเรียนบ้านซอย 2 ขุนทะเล เมือง 077-355598
115 โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ขุนทะเล เมือง
116 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมือง
117 โรงเรียนบ้านควนยูง ขุนทะเล เมือง
118 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล เมือง 077355500
119 โรงเรียนวัดแหลมทอง คลองฉนาก เมือง
120 โรงเรียนวัดนทีคมเขต คลองฉนาก เมือง
121 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง คลองน้อย เมือง 0895887323
122 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง คลองน้อย เมือง
123 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา ตลาด เมือง
124 โรงเรียนอนุบาลจอย ตลาด เมือง
125 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย (อนุบาลสาวนสารภี) ตลาด เมือง
126 โรงเรียนเทพมิตรศีกษา ตลาด เมือง
127 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ตลาด เมือง
128 โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ตลาด เมือง
129 โรงเรียนธิดาแม่พระ ตลาด เมือง
130 โรงเรียนบ้านสันติสุข บางกุ้ง เมือง
131 โรงเรียนวัดท่าทอง บางกุ้ง เมือง
132 โรงเรียนบ้านโพหวาย บางกุ้ง เมือง 077285603
133 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต บางกุ้ง เมือง 077273501
134 โรงเรียนยุวศึกษา บางกุ้ง เมือง 077-212968
135 โรงเรียนบ้านคลองสุข บางชนะ เมือง
136 โรงเรียนวัดประสิทธาราม บางชนะ เมือง
137 โรงเรียนวัดโชติการาม บางโพธิ์ เมือง
138 โรงเรียนวัดบางใบไม้ บางใบไม้ เมือง 077-286739
139 โรงเรียนวัดชลธาร บางไทร เมือง
140 โรงเรียนวัดบางกล้วย บางไทร เมือง
141 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มะขามเตี้ย เมือง
142 โรงเรียนวัดบ้านดอน มะขามเตี้ย เมือง
143 โรงเรียนบ้านสุชน มะขามเตี้ย เมือง
144 โรงเรียนประถมตวงวิชช์ มะขามเตี้ย เมือง
145 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ มะขามเตี้ย เมือง
146 โรงเรียนอนุบาลวิตรา มะขามเตี้ย เมือง
147 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ มะขามเตี้ย เมือง
148 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมือง
149 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มะขามเตี้ย เมือง
150 โรงเรียนสัมพันธศึกษา มะขามเตี้ย เมือง
151 โรงเรียนอนุบาลนลินี มะขามเตี้ย เมือง
152 โรงเรียนบ้านท่าเพชร มะขามเตี้ย เมือง
153 โรงเรียนอนุบาลวิจิตรา มะขามเตี้ย เมือง
154 โรงเรียนวัดกลางใหม่ มะขามเตี้ย เมือง
155 โรงเรียนอนุบาลบูรณประภา วัดประดู่ เมือง
156 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส วัดประดู่ เมือง
157 โรงเรียนประดู่พิทยาคม วัดประดู่ เมือง
158 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ วัดประดู่ เมือง
159 โรงเรียนวัดสมหวัง วัดประดู่ เมือง 077-409021