ผู้บริหาร

นายเอกฉัตร ชุมศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 15/06/2020
ปรับปรุง 24/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 380932
Page Views 476261
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ กรูด กาญจนดิษฐ์
2 โรงเรียนวัดเขานางเภา กรูด กาญจนดิษฐ์ 077-297261
3 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา กรูด กาญจนดิษฐ์
4 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน กรูด กาญจนดิษฐ์
5 โรงเรียนอนุบาลพัชรพร กรูด กาญจนดิษฐ์ 0-7729-7186
6 โรงเรียนบ้านไสใน กรูด กาญจนดิษฐ์
7 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรูด กาญจนดิษฐ์
8 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก กะแดะ กาญจนดิษฐ์
9 โรงเรียนวัดกาญจนาราม กะแดะ กาญจนดิษฐ์
10 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์
11 โรงเรียนบ้านคลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ 077408099
12 โรงเรียนวัดคงคาล้อม คลองสระ กาญจนดิษฐ์
13 โรงเรียนบ้านสะพานกฐิน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
14 โรงเรียนบ้านไสตอ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
15 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ 0819685745
16 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
17 โรงเรียนบ้านห้วยโศก ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
18 โรงเรียนวัดพุฒ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
19 โรงเรียนบ้านไสขาม ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 0-7745-2245
20 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
21 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
22 โรงเรียนวัดปากคู ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
23 โรงเรียนบ้านควนราชา ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
24 โรงเรียนวัดกงตาก ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
25 โรงเรียนวัดนิกรประสาท ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
26 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 077244202
27 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 0-7732-4545
28 โรงเรียนบ้านทับท้อน ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
29 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
30 โรงเรียนวัดเขาแก้ว ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
31 โรงเรียนบ้านควนนิมิต ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
32 โรงเรียนบ้านวังหวาย ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
33 โรงเรียนบ้านคลองกรูด ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
34 โรงเรียนวัดดอนยาง ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
35 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ 077402212
36 โรงเรียนบ้านดอนสน ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
37 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
38 โรงเรียนวัดประสพ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
39 โรงเรียนบ้านบางสำโรง ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์
40 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ (077) 227081-2
41 โรงเรียนบ้านดอนหลวง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
42 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
43 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
44 โรงเรียนบ้านศิลางาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
45 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ 0869403999
46 โรงเรียนวัดอุทยาราม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
47 โรงเรียนบ้านกงหนิง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
48 โรงเรียนวัดบ้านใน ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
49 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
50 โรงเรียนวัดวังไทร ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ 077-379960
51 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
52 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ พลายวาส กาญจนดิษฐ์
53 โรงเรียนวัดพ่วง พลายวาส กาญจนดิษฐ์
54 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา พลายวาส กาญจนดิษฐ์
55 โรงเรียนบ้านหนองเปล พลายวาส กาญจนดิษฐ์
56 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ชลคราม ดอนสัก 077-372989
57 โรงเรียนวัดชลคราม ชลคราม ดอนสัก
58 โรงเรียนบ้านน้ำฉา ดอนสัก ดอนสัก
59 โรงเรียนบ้านเกาะแรต ดอนสัก ดอนสัก
60 โรงเรียนบ้านเขาแค ดอนสัก ดอนสัก
61 โรงเรียนวัดสิงขร ดอนสัก ดอนสัก
62 โรงเรียนวัดท้องอ่าว ดอนสัก ดอนสัก
63 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ดอนสัก ดอนสัก
64 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ดอนสัก ดอนสัก
65 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ดอนสัก ดอนสัก
66 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก
67 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก ดอนสัก (077) 371412
68 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก ดอนสัก
69 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ดอนสัก ดอนสัก
70 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ดอนสัก ดอนสัก
71 โรงเรียนบ้านคลองคราม ปากแพรก ดอนสัก
72 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
73 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
74 โรงเรียนวัดคีรีวง ปากแพรก ดอนสัก 077934233
75 โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ปากแพรก ดอนสัก
76 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก ดอนสัก
77 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง ปากแพรก ดอนสัก
78 โรงเรียนบ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก
79 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม ไชยคราม ดอนสัก
80 โรงเรียนวัดนอก ไชยคราม ดอนสัก
81 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา บ้านใต้ เกาะพะงัน
82 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ บ้านใต้ เกาะพะงัน 077 - 377120
83 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน 077445144
84 โรงเรียนบ้านหาดริ้น บ้านใต้ เกาะพะงัน
85 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงัน เกาะพะงัน
86 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
87 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
88 โรงเรียนวัดสมัยคงคา เกาะพะงัน เกาะพะงัน
89 โรงเรียนบ้านศรีธนู เกาะพะงัน เกาะพะงัน
90 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เกาะเต่า เกาะพะงัน
91 โรงเรียนวัดคีรีมาส ตลิ่งงาม เกาะสมุย
92 โรงเรียนวัดสันติวราราม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
93 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
94 โรงเรียนบ้านปลายแหลม บ่อผุด เกาะสมุย
95 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ บ่อผุด เกาะสมุย
96 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม บ่อผุด เกาะสมุย
97 โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อผุด เกาะสมุย 077414549,077422109
98 โรงเรียนบ้านบ่อผุด บ่อผุด เกาะสมุย
99 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ่อผุด เกาะสมุย 077-960181
100 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย มะเร็ต เกาะสมุย (077)424493
101 โรงเรียนบ้านดอนธูป ลิปะน้อย เกาะสมุย
102 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ลิปะน้อย เกาะสมุย 077423240
103 โรงเรียนวัดกลาง หน้าเมือง เกาะสมุย 077424495
104 โรงเรียนวัดประเดิม หน้าเมือง เกาะสมุย
105 โรงเรียนวัดคุณาราม หน้าเมือง เกาะสมุย
106 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อ่างทอง เกาะสมุย 077-421129
107 โรงเรียนวัดแจ้ง อ่างทอง เกาะสมุย (077) 421016
108 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง เกาะสมุย
109 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ่างทอง เกาะสมุย
110 โรงเรียนบ้านแหลมหอย แม่น้ำ เกาะสมุย
111 โรงเรียนวัดภูเขาทอง แม่น้ำ เกาะสมุย
112 โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา แม่น้ำ เกาะสมุย
113 โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ขุนทะเล เมือง
114 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมือง
115 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล เมือง 077355500
116 โรงเรียนบ้านควนยูง ขุนทะเล เมือง
117 โรงเรียนบ้านซอย 10 ขุนทะเล เมือง
118 โรงเรียนบ้านซอย 2 ขุนทะเล เมือง 077-355598
119 โรงเรียนวัดนทีคมเขต คลองฉนาก เมือง
120 โรงเรียนวัดแหลมทอง คลองฉนาก เมือง
121 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง คลองน้อย เมือง
122 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง คลองน้อย เมือง 0895887323
123 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย (อนุบาลสาวนสารภี) ตลาด เมือง
124 โรงเรียนเทพมิตรศีกษา ตลาด เมือง
125 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ตลาด เมือง
126 โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ตลาด เมือง
127 โรงเรียนธิดาแม่พระ ตลาด เมือง
128 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา ตลาด เมือง
129 โรงเรียนอนุบาลจอย ตลาด เมือง
130 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต บางกุ้ง เมือง 077273501
131 โรงเรียนยุวศึกษา บางกุ้ง เมือง 077-212968
132 โรงเรียนบ้านสันติสุข บางกุ้ง เมือง
133 โรงเรียนวัดท่าทอง บางกุ้ง เมือง
134 โรงเรียนบ้านโพหวาย บางกุ้ง เมือง 077285603
135 โรงเรียนวัดประสิทธาราม บางชนะ เมือง
136 โรงเรียนบ้านคลองสุข บางชนะ เมือง
137 โรงเรียนวัดโชติการาม บางโพธิ์ เมือง
138 โรงเรียนวัดบางใบไม้ บางใบไม้ เมือง 077-286739
139 โรงเรียนวัดบางกล้วย บางไทร เมือง
140 โรงเรียนวัดชลธาร บางไทร เมือง
141 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มะขามเตี้ย เมือง
142 โรงเรียนสัมพันธศึกษา มะขามเตี้ย เมือง
143 โรงเรียนอนุบาลนลินี มะขามเตี้ย เมือง
144 โรงเรียนบ้านท่าเพชร มะขามเตี้ย เมือง
145 โรงเรียนอนุบาลวิจิตรา มะขามเตี้ย เมือง
146 โรงเรียนวัดกลางใหม่ มะขามเตี้ย เมือง
147 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มะขามเตี้ย เมือง
148 โรงเรียนบ้านสุชน มะขามเตี้ย เมือง
149 โรงเรียนประถมตวงวิชช์ มะขามเตี้ย เมือง
150 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ มะขามเตี้ย เมือง
151 โรงเรียนอนุบาลวิตรา มะขามเตี้ย เมือง
152 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ มะขามเตี้ย เมือง
153 โรงเรียนวัดบ้านดอน มะขามเตี้ย เมือง
154 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมือง
155 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ วัดประดู่ เมือง
156 โรงเรียนวัดสมหวัง วัดประดู่ เมือง 077-409021
157 โรงเรียนอนุบาลบูรณประภา วัดประดู่ เมือง
158 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส วัดประดู่ เมือง
159 โรงเรียนประดู่พิทยาคม วัดประดู่ เมือง