VDO ต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านโพหวาย
VDO สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ อย.น้อย
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 65
VDO ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 (ชีวิตนี้ที่โพหวาย)
โพสเมื่อ : 04 เม.ย. 65
การทำความเข้าใจกับผู้ปกครองก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนบ้านโพหวาย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 64
VTR เกษียณอายุราชการของครูปาณิศา ศรีสมบัติ ครูชำนาญการพิเศษและนายองอาจ เกิดเอี่ยม นักการภารโรง เพื่อบันทึกความสุขความทรงจำ
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
กิจกรรม "สร้างสำนึกพลเมือง (Project CitiZen) โรงเรียนสุจริตต้นแบบ โรงเรียนบ้านโพหวาย สพป.สฎ.1
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
การต่อยอดขยายผลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากโรงเรียนสู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โครงการค่า
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 64
1 ห้องเรียน 1 ความดี บ.ว.01
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
รายงานผลการใช้งานระบบคลังสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล รร.บ้านโพหวาย สพป.สฎ.1
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
VDO ปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 (ชีวิตนี้ที่โพหวาย)
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
VTR เกษียณอายุราชการนี้จัดทำขึ้นเพื่อครูอณิสรา พรหมเกิด และครูวรรณา ฤทธิภักดี ครูเกษียณอายุราชการโรงเรียนบ้านโพหวาย ในปี 2563
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 63
VTR ประชาสัมพันธ์กุ้งเล 2563
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 63
จากวันที่ภาคเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ 30 ก.ย. 2562 โรงเรียนบ้านโพหวาย
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 62