ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนอย.น้อยโรงเรียนบ้านโพหวาย ปี2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภคญาณ โพธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2564,15:57  อ่าน 283 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรมถอดบทเรียน หนึ่งห้องเรียน หนึ่งความดี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภคญาณ โพธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ส.ค. 2564,07:48  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียน พลศึกษา(บาสเกตบอล)ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวภคญาณ โพธิ์เพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2564,11:18  อ่าน 2765 ครั้ง
รายละเอียด..